Nauczyciel prowadzący

mgr Agnieszka Gałęziewska

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska następnie Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Nabyłam tam wiedzę teoretyczną na temat pracy z dziećmi z różnymi deficytami mowy, u wykładowców takich jak prof. Ewa Czaplewska, czy dr Anna Walencik-Topiłko. Jako logopeda pracuję już 12 lat. Prowadzę terapię logopedyczną zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych.
Moje zainteresowania to literatura, teatr, doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, dziedziny, w których emisja głosu i prawidłowa artykulacja stanowi kluczowy element.