BIEDRONKI

7:30­-8:30 Świetlica, przywitanie dzieci

8:30-­9:10 Śniadanie (jedzenie przyniesione z domu)

9:15­-9:45 Zabawy integrujące grupę

9:45-­10:15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

10:15­-10:30 Toaleta przed posiłkiem

10:30­-10:50 Zupa­-pierwsze danie w stołówce

11:00­-11:45 Zabawy ruchowe w sali lub na podwórku, spacery

12:00­-12:10 Toaleta przed posiłkiem

12:10­-12:30 Obiad – drugie danie w stołówce

12:30­ 12:45 Toaleta: szczotkowanie zębów

12:45­ 14:00 Czas na odpoczynek, leżakowanie

14:10­-14:15 Toaleta przed posiłkiem

14:15­-14:45 Podwieczorek (jedzenie przyniesione z domu)

14:50-17:00 Świetlica, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

biedronki

Motylki

7:30­-9:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

9:00-­9:15 Śniadanie na stołówce.

9:15­-10:30 CNED Realizacja zadań edukacyjnych.

10:30-­10:45 Zupa na stołówce.

10:50­-11:50 Zabawy na placu przedszkolnym.

11:50­-12:00 Przygotowanie do posiłku.

12:10­-12:20 Obiad.

12:20­-12:30 Czynności higieniczne (mycie zębów, toaleta)

12:30-14:00 CNED Realizacja zadań edukacyjnych.

14:00­-14:30 Podwieczorek.

14:30-17:00 Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

monarch-butterfly

Ślimaki

7:30­-9:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

9:00-­9:15 Śniadanie na stołówce.

9:15­-10:20 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Realizacja zadań edukacyjnych.

10:20-­10:30 Przygotowanie do posiłku

10:30-­10:45 Zupa na stołówce

10:45­-11:50 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu; spacer

11:50­-12:10 Przygotowanie do posiłku.

12:10­-12:30 Obiad.

12:30­-13:20 Odpoczynek

13:20-13:30 Czynności higieniczne (mycie zębów, toaleta)

13:30­-14:00 Realizacja zadań edukacyjnych rozwijających sprawność grafomotoryczną.

14:10-14:30 Podwieczorek

14:30-17:00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci; wyjście na dwór

* PONIEDZIAŁEK – Dzień zabawek
* PIĄTEK – Dzień książki

slimak

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH ŚLIMAKI

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
RYTMIKA
9.40-10.10
JUDO
14.30-15.15
PLASTYKA
9.40-10.10
JUDO
14.30-15.15
GIMNASTYKA
14.00-14.30
LOGOPEDIA
OD 13.00
TAŃCE
14.00-14.30

Kurs podstawowy klasa 1 i 2, kurs średni 1 i 2 Kurs francuskiego

12.45 – 13.00: Przywitanie, dzień, data, program dnia

13.00 – 13.30 Lekcja w oparciu o osobisty zeszyt – forma pamiętnika, gdzie uczniowie opisują, rysują, odnoszą się do wydarzeń i tematów klasowych lub prezentują je na tablicy… Raz w tygodniu: powtórzenie gramatyki i ćwiczenia, powtórka z odmian czasowników i ćwiczenia, historia i postaci historyczne, literatura (dzieła literackie), dyktando lub gry (krzyżówki, krzyżówki panoramiczne)

13.40 – 14.25: Francuski ćwiczenia, wybór tekstów z CNED (pierwsza część) lub według zaproponowanych tematów: Ekspoze przygotowane przez uczniów (tematy: Paryż, Bociany, Werner Von Siemens, autobusy elektryczne, Atomium…)

14.35 – 15.20: Francuski ćwiczenia i zbiór tekstów z CNED (druga część), wyjaśnienie słownictwa, ćwiczenia dotyczące wszystkich poruszonych pojęć

15.30 – 15.50: Rekreacja na zewnątrz lub zajęcia sportowe na sali, lub zabawy przy tablicy (labirynt, szubienica…), lub „czytelnia”

15.55 – 16.00: Porządkowanie klasy

NB /nota bene/: W każdy piątek od 14.35, organizowane są dodatkowe zajęcia w postaci kółek zainteresowań: Redakcja gazety, przygotowanie spektaklu, pisanie scenariusza, kręcenie filmu na video, podchody, lektura bajek przez nauczyciela… Uwagi: Uczniowie mają po 10 minut przerwy po każdej 45 minutowej lekcji… Klasowa biblioteka powadzona przez uczniów jest otwarta i dostępna w czasie przerw dla uczniów klas zerowych i starszaków.

Materiały pomocnicze dla nauczyciela:

Zeszyty z Krajowego Centrum Kształcenia na Odległość – CNED (… francuski, ale również odkrywanie świata, historii…), zbiór tekstów umożliwiający nauczycielowi wybór formy przeprowadzanych zajęć.

„Czytam samodzielnie, czytam samodzielnie” Wydawnictwo Nathan – Zbiór ćwiczeń ze słownictwem i grami.
„Sedidacta” – Ćwiczenia.
„Gramatyka francuska i impertynencka” J.L Fournier, wydawnictwo Payot.
„Już czytam” – komiksy, zbiór słownikowy, gier, żartów, szarad i zagadek.
Hatier wakacje, Paszport – powtórka z reguł.

Kilka stron internetowych (Môme.net, educaland…) oferujących historyjki, doświadczenia i tematyczne zbiory… Nauczyciel ma do dyspozycji również książki po francusku z małej, szkolnej biblioteki. Kształcenie odbywa się w języku francuskim, nagradzana jest aktywność: mówienie po francusku.