Drodzy Rodzice,

Informujemy, że zajęcia zaczynają się w poniedziałek 3 września 2018 od godziny 7.30 (w tym dniu świetlica czynna jest jedynie po południu od godz. 14.30 do godz. 17.00, w trakcie roku szkolnego świetlica jest czynna od 7.30 do 8.30 oraz od 14.30 do 17.00).

Pragniemy poinformować, że opłata stała za przedszkole wynosi 850,00 zł plus rytmika i plastyka 30,00 zł (za jeden miesiąc) razem 880,00 zł.
Jednocześnie prosimy o regularne wpłaty za przedszkole do 5- dnia każdego miesiąca.

Z poważaniem

Zespół pedagogiczny